Pravidla soutěže LIPOVITAN® DUO a Drbna.cz

 1. Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost Herbacos Recordati s.r.o., se sídlem Kutnohorská 11/57, 109 00 Praha 10, Česká republika (dále jen “Herbacos”) ve spolupráci s internetovým portálem https://www.drbna.cz/, provozovaným společností TRIMA NEWS s.r.o., se sídlem L. B. Schneidera 3, 370 01, České Budějovice (dále jen “Drbna.cz”).
 2. Soutěží se rozumí soutěž čtenářů internetové stránky Drbna.cz.
 3. Soutěž probíhá v období od 19.4.2021 00:00 hod do 2.5.2021 24:00 hod.
 4. Účastníkem soutěže může být osoba s doručovací adresou na území České republiky, která správně odpoví na soutěžní otázku ve stanovené lhůtě.
 5. Soutěžící se soutěže zúčastní zasláním odpovědi na soutěžní otázku na e-mailovou adresu pořadatele lipovitan@recordati.cz ve lhůtě stanovené v bodě 3) těchto pravidel.
 6. Soutěžní otázka: Jak se celým názvem jmenuje bylina/rostlina, která se lidově nazývá také “kristova koruna” nebo “stříbrný bodlák” a která je hlavním zdrojem látek napomáhajících regeneraci jater?
 7. Povinné náležitosti e-mailu s odpovědí na soutěžní otázku jsou:
  1. Předmět e-mailu obsahuje slovo “soutěž” a “lipovitan duo”
  2. V textu e-mailu je uvedena správná odpověď, tedy celý název rostliny s uvedením druhového i rodového jména
  3. Jméno, příjmení a doručovací adresa soutěžícího pro případné zaslání výhry
 8. Zasláním odpovědi a účastí v soutěži uděluje soutěžící společnosti Herbacos a Drbna.cz souhlas s použitím osobních údajů, viz bod 7) těchto pravidel. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím budou společností Herbacos a Drbna.cz zpracovány jen pro účely účasti v soutěži, předání výhry a případný další účel spojený se soutěží podle těchto pravidel.
 9. Každý soutěžící se může účastnit soutěže pouze jednou, tedy zaslat pouze jednu odpověď na soutěžní otázku. V případě zaslání více odpovědí se shodnými náležitostmi podle bodu 8) těchto pravidel (jméno a příjmení soutěžícího a e-mailová adresa), bude takový soutěžící do soutěže zařazen pouze jednou.
 10. Ze všech soutěžících, kteří správně odpoví na soutěží otázku a splní pravidla této soutěže, bude vylosováno celkem 50 soutěžících, kteří obdrží výhru.
 11. Výhra: nepeněžní výhra v podobě 2 balení doplňků stravy LIPOVITAN® DUO.
 12. Výherci budou společností Herbacos nebo Drbna.cz informováni prostřednictvím e-mailu. K tomuto způsobu informování dávají svojí účastí v soutěži soutěžící společnosti Herbacos a Drbna.cz souhlas.